کد:12001

نام انگلیسی مقاله:

State-of-the-art review of some artificial intelligence applications in pile foundations

نام فارسی مقاله:

جدیدترین تکنولوژی بررسی برخی از برنامه های هوش مصنوعی در فونداسیون شمعی

 واژگان کلیدی مقاله به انگلیسی:

Artificial intelligence; Pile foundations; Artificial neural networks; Genetic programming; Evolutionary polynomial regression

واژگان کلیدی مقاله به فارسی:

هوش مصنوعی؛ فوندانسیون شمعی؛ شبکه های عصبی مصنوعی؛ برنامه نویسی ژنتیک؛ رگرسیون چند جمله ای تکاملی

چکیده مقاله: Geotechnical engineering deals with materials (e.g. soil and rock) that, by their very nature, exhibit varied and uncertain behavior due to the imprecise physical processes associated with the formation of these materials. Modeling the behavior of such materials in geotechnical engineering applications is complex and sometimes beyond the ability of most traditional forms of physically-based engineering methods. Artificial intelligence (AI) is becoming more popular and particularly amenable to modeling the complex behavior of most geotechnical engineering applications because it has demonstrated superior predictive ability compared to traditional methods. This paper provides state-of-the-art review of some selected AI techniques and their applications in pile foundations, and presents the salient features associated with the modeling development of these AI techniques. The paper also discusses the strength and limitations of the selected AI techniques compared to other available modeling approaches.ognitive computing and machine learning.

وضعیت ترجمه: ترجمه موجود است

واژگان کلیدی کلی:

مقاله درمورد کامپیوتر,مقاله درمورد هوش مصنوعی؛مقاله درمورد فوندانسیون شمعی؛ مقاله درموردشبکه های عصبی مصنوعی؛مقاله درمورد برنامه نویسی ژنتیک؛ مقاله درمورد رگرسیون چند جمله ای تکامل